{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

即日起至 12/12,輸入優惠代碼「XMAS12OFF」即可享全單 88 折優惠。

香港訂單滿 HK$500 即享免運優惠。

即日起至 12/12,輸入優惠代碼「XMAS12OFF」即可享全單 88 折優惠。

香港訂單滿 HK$500 即享免運優惠。

即日起至 12/12,輸入優惠代碼「XMAS12OFF」即可享全單 88 折優惠。

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

退貨與換貨

感謝閣下購買 ninety second 商品。希望閣下滿意所購貨品。

 

所有商品均不可退貨或更換。我們僅為錯誤或損毀商品作出更換。如遇上述情況,請於簽收後 3 天內 WhatsApp +852-98210622 聯絡我們。

 

我們將於收到查詢的 3 個工作天內回覆客人的更換查詢,並指示閣下退回相關商品。我們將於商品退回後 5 個工作天內檢查商品狀態是否符合換貨要求。換貨一經獲得批准,我們會在收到退回商品後 10 個工作天內盡快重新寄出商品。